Aerodrom Nikola Tesla: Adaptacija Terminala 1

U sklopu infrastrukturnih radova na AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, danas su počeli radovi na daljoj adaptaciji Terminala 1, zbog čega su oba ulaza u Terminal 1 zatvorena.

aerodrom-beograd-040716

Šalteri za prijem putnika i prtljaga, kao i pasoška kontrola u Terminalu 1 neometano će funkcionisati tokom celokupnog izvođenja radova.

Svi ulazi u Terminal 2 pristanišne zgrade su otvoreni, pa putnici do Terminala 1 mogu doći kroz renovirani vezni deo koji povezuje ova dva terminala.

Posle radova na uređenju sprata, prizemlja Terminala 1 i uređenja veznog dela između dva terminala, i centralni hol će ponovo zasijati starim sjajem, posle 34 godine, koliko je prošlo od poslednje rekonstrukcije.

Dinamika izvođenja radova planirana je po fazama, tako da ne ometa proces otpreme putnika i prtljaga. (Gdestinacija)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *